บริษัท อาร์ ๑-๒ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราเป็นบริษัทที่ดำเนินการกิจการเกี่ยว งานบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา งานระบบต่างๆ

เพราะลูกค้า คือ คนสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นจะตอบสนองความต้องการ และให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ เราพร้อมจะเติบ และก้าวไปอย่างมั่นคงเพื่อรับใช้คนสำคัญตลอดไป

พันธกิจ

- เราจะสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสั่งคมและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและความไว้วางใจ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ในเสลาที่ถูกต้องเหมาะสม
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร และใช้เทคโนโลยี ผสมผสาน สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

ประสบการ์ณสูง

มีการวางแผนอย่างรอบคอบ

ความปลอดภัยต้องเป็นหนึ่ง

ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฏของลูกค้า

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไว้วางใจ ตรงต่อเวลา

ให้คำปรึกษา ดูแลตลอดทั้งโครงการ

เอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท กว่า 10 ปี เราได้สะสมประสบการณ์ และมีความต่อเนื่องในการปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวทางโลกธุรกิจและเทคโนโลยี

คุณกำลังมองหาบริษัทที่มีความชำนาญและมีคุณภาพ ?

สอบถาม ปรึกษา พูดคุย กับเราได้

ติดต่อเรา